Còn dư đầu dò Convex của máy Famio 5 Toshiba, like new.
Bạn nào cần thì alo nhé
Thank you.