anh em nào hỗ trợ em với em tìm mãi không ra chỗ set IP [Để xem được link, vui lòng đăng ký làm thành viên. ]