Nhà em đang dùng con E200 nhưng thường xuyên bị hỏng động cơ nén, nhiều người khuyên dùng thêm 1 động cơ ở ngoài nhưng em không biết bán ở đâu? anh chị chỉ giúp với...
Thanks!