biomeq-logo (2)
Sản Xuất

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản Lý Sản Xuất

A. Mô tả công việc


1. Hoạch định:

- Định hướng và tư vấn cho Giám đốc về các hoạt động liên quan đến sản xuất.

- Kiểm soát chi phí phát sinh đảm bảo lợi nhuận mang lại là tối ưu nhất.

- Xác định số lượng nhân sự cần, đào tạo đội ngũ kế thừa đảm bảo đạt yêu cầu và đáp mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm (phối hợp với Giám đốc & nhân sự)

- Có phương án cải tiến hợp lý để tiết giảm chi phí sản xuất.

- Liên tục cập nhật, cải tiến để hiệu quả sản xuất năm sau cao hơn năm trước.


2. Tổ chức:

- Xây dựng quy trình làm việc cho từng bộ phận.

- Xây dựng quy trình làm việc giữa các bộ phận.

- Xây dựng quy trình làm việc giữa các bộ phận thuộc phòng sản xuất với các phòng ban khác trong Công ty.

- Xây dựng checklist công việc chi tiết cho từng công đoạn sản xuất và hướng dẫn/giám sát công nhân thực hiện.

- Điều hành hoạt động hàng ngày của từng bộ phận, tiêu chí là làm việc hiệu quả

- Ổn định về an ninh trật tự trong nhà xưởng.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo cho công nhân hiểu về qui trình sản xuất, qui trình kiểm soát chất lượng, ATLĐ, PCCC, An toàn trong thao tác vận hành máy.

- Kiểm tra, phòng ngừa các yếu tổ tiềm ẩn trong qui trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân thực hiện tốt các nội quy, quy định đã ban hành.

- Tuyên truyền việc xây dựng văn hóa Công ty, quản lý tài sản cho toàn thể công nhân được biết và tuân thủ.


3. Kiểm soát và báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất, tình hình chung của toàn xưởng

- Báo cáo sản phẩm hàng lỗi, hàng không đạt chất lượng.

- Báo cáo sự cố máy móc thiết bị

- Báo cáo kết quả thông qua số liệu thực tế/chính xác, không phỏng đoán và cảm tính khi báo cáo.

- Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho Giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.


Yêu cầu

- TN Đại học, ưu tiên các ngành cơ khí, chế tạo máy, có kiến thức về kỹ thuật, máy móc thiết bị nhà xưởng

- 03 năm kinh nghiệm quản lý trong Công ty sản xuất.

- Kỹ năng quản lý và điều phối con người

- Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối kế hoạch

- Kỹ năng giao việc và quản lý công việc hiệu quả

- Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng huấn luyện vào đào tạo

- Nắm bắt tâm lý tốt

- Thái độ làm việc nghiêm túc, chỉnh chu, gương mẫu


C. Thời gian làm việc

- Làm việc 6 ngày/tuần, ca 12 tiếng/ngày

- PC cơm, điện thoại, trách nhiệm, đồng phục

- Thưởng năng suất

BHXH, du lịch, thưởng khác theo quy định Công ty


D. Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực thực tế


Join Our Team

We'd love to have more talented people on board. Check out our open positions!

© Copyright 2021 Biomeq. All rights reserved.

Powered by